Doświadczaj mocy modlitwy wspólnotowej!

 

Drodzy Rodzice,
zapraszam Was do dołączenia się do róży różańcowej,
która jest modlitwą za nasze dzieci.

 

Na czym polega róża różańcowa?
Każda róża składa się z 15 lub 20 osób. Każdy odmawia codziennie jedną dziesiątkę różańca (rozważając konkretną tajemnicę różańca, które zmieniają się co tydzień) w intencji wszystkich dzieci z róży. W ten sposób w intencji wszystkich dzieci z róży codziennie odmawiane są wszystkie tajemnice różańca.
 

Jaki jest cel modlitwy?
Celem modlitwy jest dobro naszych dzieci i oczywiście pokój naszego serca, które boli w obliczu trudności, chorób, krzywd, które dzieci doznają lub wyrządzają oddalając się od nas, od Boga. Jest ona ukojeniem w sytuacji po ludzku niemożliwych do rozwiązania, kiedy opadają nam ręce i widzimy, że sami nic nie możemy zrobić, wszelkie nasze próby i wysiłki zawodzą, zawiodły. Modlimy się w intencji opieki Matki Bożej nad naszymi dziećmi. Powierzamy je Jej opiece. Prosimy też o możliwość dostrzeżenia w naszych dzieciach sióstr i braci w Chrystusie za które my ponosimy jako rodzice szczególną odpowiedzialność. Modlitwa jest również pomocna nam rodzicom w dostrzeżeniu naszego zadania. Mnie osobiście pomaga zobaczyć, że nie jestem sam ze swoim zadaniem, a moje wady wcale nie są ograniczeniem, ale pomocą i zachętą do zwrócenia się ku Bogu za pośrednictwem Maryi.
 

O czym warto pamiętać?
Jeśli mamy konkretną intencję za nasze dziecko proszę o pamiętaniu o niej podczas modlitwy i zachęcam do dawania świadectwa rozwiązania powierzonych Matce Bożej trosk i spraw! Koniecznie, bo dziękczynienie i świadectwo szerzej otwiera nasze serca i serca naszych podopiecznych na Dary Ducha Świętego.
 

Kontakt:
tel. 96721673, jan.termion@mail.com