DAR POZNANIA

Pozwala spojrzeć na daną sytuację oczami Boga, który sam pokazuje, czego pragnie dotknąć w danym człowieku. Ten dar często występuje podczas charyzmatycznych spotkań, modlitwy wstawienniczej, o uzdrowienie czy podczas modlitwy uwolnienia. Rodzi się w posługującym jakiś obraz, słowo, zdanie, czasem kilka zdań, a następnie – jeśli są zgodne z nauczaniem Kościoła, kierowane czystą intencją dobra i miłości drugiego człowieka oraz idą w kierunku jedności, budowania i umocnienia – mogą zostać wypowiedziane. Charyzmat ten zawsze łączy się z pewnymi wątpliwościami, choćby z myślą: Czy aby na pewno mam to wypowiedzieć? Skąd mam wiedzieć czy to słowo, obraz, zdanie na pewno pochodzą od Boga? Tego nigdy na sto procent nie będziemy pewni – wrażliwość na autentyczność poznania wyrabia się w miarę służenia tym charyzmatem. O. Józef Kozłowski SJ zachęcał nas, posługujących, do podejmowania tego daru, mówiąc: „Jeśli to, co pojawia się w tobie, jest tylko ludzkie – najwyżej nie przyniesie owocu. A jeśli po przejściu weryfikacji zdecydujesz się to wypowiedzieć, nie uczyni bliźniemu krzywdy. Ale jeśli rzeczywiście poznanie pochodzić będzie od Boga, a nie wypowiesz go, umniejszysz chwałę Boga i zaniedbasz dobro”. Podsumowując: mów, jeśli Bóg cię do tego namaszcza i obdarowuje ku służbie charyzmatycznej, a potwierdzenie przyjdzie przez innych – bo przecież „po owocach ich poznacie”!

Źródła:
  1. http://www.odnowa.jezuici.pl/szum/prowadzenie-spotkainmenu-33/charyzmaty-mainmenu-58/518-charyzmaty-sowa-dar-jzykow-proroctwa-poznania-tumaczenia-jz