Zapraszamy Cię z Twoimi intencjami na wspólną modlitwę. 
Spotykamy się w poniedziałki w sali przy kościele św. Olafa w Oslo (Akersveien 1) o 18:30.

Jeśli Twoja intencja dotyczy spraw codziennych możesz przyjść bez zapowiedzi. Jeśli natomiast dotyczy spraw poważnych takich jak np. uzdrowienie, uwolnienie, prosimy o wcześniejszy kontakt, byśmy mieli pewność obecności księdza na spotkaniu. 

Czy Bóg wysłuchuje wszystkie modlitwy?
Każda modlitwa jest wysłuchana. Bóg jest wierny swojej obietnicy. Nie zawsze otrzymujemy to o co prosimy słowami, ale zawsze to o co prosi nasze serce. Bóg pragnie dać nam to, co przyniesie nam rzeczywiste szczęście i radość, a także będzie bezpieczne na tym etapie naszego rozwoju duchowego, byśmy przede wszystkim nie zginęli dla Nieba. Każda modlitwa jest doskonałą okazją, by stanąć przed Bogiem w pozycji dziecka, które potrzebuje Jego pomocy. On nigdy nie każe na Siebie długo czekać, pomoże otworzyć nasze serce i poprowadzi do Pełni Życia!

Ważne! Celem każdej modlitwy i całego naszego życia jest komunia z Bogiem. A drogą jest spowiedź i eucharystia. Jeśli jest to możliwe przystąp do sakramentu spowiedzi przed modlitwą wstawienniczą, a jeśli to obecnie możliwe nie jest dołącz to pragnienie do spraw o które się będziemy modlić.

Kontakt:
Ania, tel. 967 13 150, anna.m.krasowska@gmail.com