Zachęcam Cię gorąco do poświęcenia czasu, abyś przygotował(a) świadectwo zawierzenia swojego życia Chrystusowi jako osobistemu Panu i Zbawicielowi.

“Pana za Chrystusa miejcie w sercach za Świętego i bądźcie zawsze gotowi do obrony wobec każdego, kto domaga się od was uzasadnienia tej nadziei, która w was jest”. (IP 3,15)

Cel osobistego świadectwa.

“To wam oznajmiamy, co było od początku, cośmy usłyszeli o Słowie życia, co ujrzeliśmy własnymi oczami, na co patrzyliśmy i czego dotykały nasze ręce bo życie objawiło się. Myśmy je widzieli, o nim świadczymy i głosimy wam życie wieczne, które było w Ojcu, a nam zostało objawione – oznajmiamy wam, cośmy ujrzeli i usłyszeli, abyście i wy mieli współuczestnictwo z nami. A mieć z nami współuczestnictwo znaczy: mieć je z Ojcem i Jego Synem Jezusem Chrystusem.” (1J l,I-4)

Celem świadectwa jest przedstawienie tego, jak Ty zawierzyłeś swoje życie Chrystusowi i jaki wpływ na Twoje życie wywarł Jezus!

Biblijny przykład świadectwa Świętego Pawła (Dz. 21,40 – 22, 21)

Święty Paweł podzielił swoje świadectwo na 3 główne części: “przed”, jak” i “po”.
Przed: opowiedział o tym, co myślał i robił, zanim poznał Jezusa (Dz. 22, 1- 5)
Jak: opowiedział o tym, jak stal się wierzącym (Dz. 22,6-11)
Po: wyjaśnił, jak stanie się wierzącym zmieniło jego życie (Dz. 22, 12-21)
Chociaż świadectwo Świętego Pawła było zawsze prawie takie samo, to jednak kładł on nacisk na różne rzeczy, w zależności od tego, do jakich się zwracał słuchaczy. (Zobacz: Dz 21,37-22,11 i Dz 26,1-23)

Jak przygotować świadectwo?
Trzymaj się trzypunktowego zarysu.

Przed: jak wyglądało Twoje życie przed przyjęciem Chrystusa?
Jak: jak poznałeś albo jak przyjąłeś Chrystusa?
Po: co się stało po tym jak przyjąłeś Chrystusa?

Pisząc osobiste świadectwo myśl o następujących punktach

1. Zanim zaufałeś Chrystusowi

 • Jak wyglądało Twoje życie? Jakie miałeś postawy, potrzeby, problemy?
 • Wokół czego obracało się Twoje życie? W czym szukałeś poczucia bezpieczeństwa, pokoju, szczęścia? Jak dalece Twoje próby były niewystarczające?

Pamiętaj o tym, że przykłady pomogą Ci stać się wiarygodnym świadkiem dla niewierzących. Unikaj skupiania się na religii. Nie poświęcaj dużo czasu na mówienie o działalności w kościele
na tym etapie, zanim Twoje życie zaczęło się zmieniać. Unikaj też elementu sensacji, np. jeśli w Twoim świadectwie jest mowa o narkotykach, niemoralności, przestępstwach i pijaństwie.

2. Jak zaufałeś Chrystusowi

 • Kiedy po raz pierwszy zostałeś wezwany do zawierzenia swojego życia Chrystusowi? Jakie były Twoje pierwsze reakcje? Kiedy twoja postawa zaczęła się zmieniać? Dlaczego? Jakie miałeś myśli przed podjęciem tej decyzji? Dlaczego zdecydowałeś się zawierzyć swoje życie Chrystusowi, chociaż nie było to łatwe?

3. Po tym jak zaufałeś Chrystusowi:

 • Jakie konkretne zmiany zaszły w Twoim życiu, postępowaniu i postawach z powodu zaufania Chrystusowi? Jak długo trwało, zanim zacząłeś zauważać zmiany? Dlaczego teraz masz inną motywację?

4. A co, jeśli zaufałeś Chrystusowi, w dzieciństwie?

 • Jeśli zaufałeś Chrystusowi w dzieciństwie, będziesz mógł zachować trzypunktowy plan.
  Prawdopodobnie jednak położysz większy nacisk na życie po zawierzeniu Chrystusowi.
O czym jeszcze pamiętać?

Co robić

 • Proś Pana o mądrość i kierownictwo w czasie pisania.
 • Przygotuj świadectwo tak, aby można je było przedstawić grupom ludzi jak i pojedynczym osobom w czasie 4 -5 minut.
 • Bądź realistyczny. Nie sugeruj, że Chrystus usuwa wszystkie problemy z życia, ale że daje siłę do ich przeżycia i chodzenia w czasie ich trwania w posłuszeństwie Bogu.
 • Pomyśl o słuchaczach. Pisz i mów tak, aby porozumieć się z konkretną grupą, do której się zwracasz, żeby ludzie mogli się z Tobą utożsamić.
 • Mów odważnie o Jezusie. On jest głównym tematem Twojego świadectwa.

Czego nie robić

 • Nie mów negatywnie o Kościele, organizacjach ani ludziach.
 • Unikaj mówienia kazania. Mów tonem normalnym, konwersacyjnym.
 • Nie używaj niejasnych terminów takich jak “radosny”, “spokojny”, “szczęśliwy”, nie wyjaśniając ich.
 • Unikaj słów biblijnych i religijnych takich jak “zbawiony”, “nawrócony”, “przekonany” albo “grzech”, jeśli nie wyjaśniasz, co masz na myśli. Słowa te nie mają znaczenia dla osoby niewierzącej.

Styl

Pisz tak, jakbyś mówił do kolegi, a nie przemawiał oficjalnie.

 • Zacznij od zdania lub wydarzenia, które przykuje uwagę słuchaczy.
 • Bądź pozytywny od początku do końca.
 • Bądź konkretny. Podaj tyle szczegółów, ile potrzeba, aby wzbudzić zainteresowanie.
 • Bądź dokładny.
 • Mów o ciekawych, pobudzających do myślenia wydarzeniach.
 • Użyj jednego lub dwu wersetów biblijnych, ale tylko wtedy, kiedy odnoszą się one bezpośrednio do Twojego doświadczenia. Jeśli słuchacze nie znają Biblii, wyjaśnij odnośniki. (Np.: “Jeden z uczniów Jezusa powiedział…”, a nie ,,1Jana 5, ll-13 mówi…”)
 • Napisz zakończenie będące pełnym i logicznym wnioskiem.
 • Przepisz świadectwo, jeśli jest to potrzebne.
Jak przedstawiać świadectwo?

Powtarzaj świadectwo tak długo, aż stanie się ono dla Ciebie naturalne.
Przedstawiaj je z przekonaniem w mocy Ducha Świętego.

 • Bądź radosny.
 • Proś Pana, aby dał Ci miłe i naturalne zachowanie.
 • Mów wyraźnie, ale naturalnym, swobodnym tonem. Mów na tyle głośno, aby było Cię słychać. Nie mów idąc na miejsce albo na nie wracając. Unikaj nerwowych gestów, takich jak pocieranie nosa, kiwanie się, dźwięczenie monetami w kieszeni, bawienie się długopisem czy chrząkanie.
 • Unikaj w świadectwie wywierania presji emocjonalnej w celu otrzymania decyzji o przyjęciu Chrystusa. Tylko Bóg przez Ducha Świętego zmienia serca. (Mt 16,17; J 3,5-6; 1Kor 2,4-5)
 • Unikaj wymieniania ludzi i wspólnot po imieniu – szczególnie w negatywny sposób. Pamiętaj, że skuteczne świadectwo jest przedstawione w mocy Ducha Świętego, a jego rezultaty pozostawiamy Bogu!

abp Grzegorz Ryś

15.04.2018 14:00

Jak dawać świadectwo? Czy każdy chrześcijanin powinien to robić? Co jest w nim najważniejsze? Posłuchaj homilii abpa Rysia, która konkretnie wyjaśnia, jak to zrobić.