Rachunek sumienia. Pomoc w przygotowaniu do spowiedzi.

Rachunek sumienia. Pomoc w przygotowaniu do spowiedzi.

Opracowanie to jest pomocą w przygotowaniu się do spowiedzi. Zostało ono przygotowane przez ks. Dariusza Burasa. Tu znajdziesz całość w formacie PDF. UWAGA! zg – podane w nawiasie oznacza, że grzech ten jest także grzechem zgorszenia, rozumianym w sensie...
4 prawa życia duchowego (prawdy wiary)

4 prawa życia duchowego (prawdy wiary)

Prawo pierwszePrawo drugiePrawo trzeciePrawo czwarte Bóg miłuje ciebie i ma dla twojego życia wspaniały plan.  MIŁOŚĆ BOŻA “Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne”. ...
Jak przygotować świadectwo. Prosta instrukcja.

Jak przygotować świadectwo. Prosta instrukcja.

Zachęcam Cię gorąco do poświęcenia czasu, abyś przygotował(a) świadectwo zawierzenia swojego życia Chrystusowi jako osobistemu Panu i Zbawicielowi. “Pana za Chrystusa miejcie w sercach za Świętego i bądźcie zawsze gotowi do obrony wobec każdego, kto...
Abp. M. Jędraszewski odpowiada

Abp. M. Jędraszewski odpowiada

  Duże zainteresowanie “Dialogami w katedrze” zachęciło nas do przygotowania zestawienia wszystkich kwestii poruszanych w ich trakcie. W poniższej informacji znajdą Państwo wszystkie pytania i odpowiedzi abpa Marka Jędraszewskiego z dotychczas...
Czym jest modlitwa?

Czym jest modlitwa?

Modlitwa jest przebywaniem z Bogiem czyli innymi słowy relacją. Uważa się często, że modlitwa jest prośbą skierowaną do Boga – owszem jest, ale jest też i może bardziej powinna być zwykłym przebywaniem z Bogiem, budowaniem relacji czy raczej w naszym przypadku...